İslamiyet Öncesi Arap Toplumunun Yaşamı

İslâmiyet Öncesi Arap Toplumunun Yaşamıbedevi-cadiri

İslâmiyet öncesi dönem “câhiliyye dönemi” olarak da adlandırılır. Bu dönemde Araplar, Arabistan Yarımadasında göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Genel olarak geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlardı. İç kesimlerde, vaha olarak adlandırılan bölgeler de tarım da yapılmaktaydı. Kabile yaşantısı, bedevi Arapların yaşam biçimiydi. Bu kabileler, atalarından kalan kurallara göre bir hayat sürüyorlardı.

Bu dönemde Mekke şehri ise yerleşik hayatın özelliklerini taşımaktaydı. Daha çok ticaret hayatının yaşandığı Mekke, bu özelliği nedeniyle Arapların daha refah içerisinde yaşadığı yerleşim merkezi konumundaydı. Mekke seçkin Araplardan oluşan bir meclis tarafından yönetilmekteydi ve bu meclisin yöneticilerinde sistem, babadan oğla geçen bir yönetim anlayışı biçimindeydi.

Cahiliye Dönemi arap toplumunda kabilelerin birbirlerine üstün olma duygusu beraberinde savaşları da getirmekteydi. Kervanlara saldırmak, şiddet, kadınları ve savaş esirlerini köleleştirmek bu dönem toplumunda görülen olayların başlıcalarındı.

Yine cahiliye toplumunun inanç sistemi de oldukça ilkel, insan haklarına, akla aykırıydı. Yıldızlara bakarak gelecek hakkında yorumlar yapmak, birtakım kahinlere inanmak, elleriyle yaptıkları putlara tapınmak gibi inanışlar yaygın olan âdetlerdendi.

Yerleşik yaşam biçiminin avantajları şehirleşmeyi hızlandırmış, kabile yaşantısı çözülmeye başlamıştır. Kabe’den ötürü kutsal bir şehir kabul edilen Mekke’nin dışında da küçük şehirleşmelerin önünü açmıştı.

Cahiliye döneminde de tek tanrı inancı vardı ancak insanlar, kendilerini koruduklarına inandıkları, kazançlarını artırdıklarına inandıkları hayâli tanrılar da edinmişlerdi.

Mekke şehrindeki Kâbenin içi yaklaşık 360 putla doldurulmuştu. Bunların biri ya da birkaçı bir kabilenin tanrısı durumundaydı. Kabileler “hac” törenlerinde bu tanrılara tazimlerini sunmak amacıyla Mekke’ye gelirlerdi.

Bu dönemlerde Mekke’de ticaret canlanır ve şehir âdeta bir panayır yerine dönüşürdü.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir