“Komşusu Aç İken Tok Uyuyan Bizden Değildir” Konulu Kompozisyon

Sosyal Hayatta Yardımlaşmanın Önemi

İslâm dini toplumsal barışı, dayanışmayı önemseyen son büyük dindir. Bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (SAV), toplumsal kaynaşmayı, paylaşmayı yaşadığı dönemde de bizzat kendisi sağlamaya çalışmış, yakınlarını buna teşvik etmiştir.

Hemen hemen her çağda toplumu oluşturan bireylerin uğraşları da, kazançları da farklı olabilmiştir. Ekonomik güçlükler çeken insanların da gelir düzeyi yüksek olan insanlara karşı bir kin beslemesi, ya da adalet anlayışlarının zayıflaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Toplumlardaki gelir düzeyinin dengesiz olması, insanları kanun dışı yollara itebilmesi dolaylı da olsa zenginlere de zarar vermekte, toplumsal huzursuzluklara yol açabilmektedir. Her toplumda gelir düzeyi düşük olan sınıflar mevcuttur. Toplumsal barışı, huzuru sağlamak için olsun; insanın vicdanen rahat olabilmesi için olsun yardımlaşma, her toplum için erdemli bir davranıştır.

Hz.Muhammed’in bu sözü sadece aç insanları, komşuları gözetmek anlamında değerlendirilmemelidir. Maddi zorluklar çeken insanların yardımına koşmak, komşularımızın hastalandıkları dönemlerinde, acılı anlarında yanlarında olmak da bu sözden çıkaracağımız derin anlamlar olmalıdır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir