Veda Hutbesi Neden İnsan Hakları Açısından Önemlidir

Hz. Muhammed (SAV) vefatından üç ay kadar önce “veda haccı veya veda hutbesi” olarak nitelendirilen  son haccında binlerce müslümana seslenmiş; günümüzden yaklaşık 1400 yıl önce insan haklarının evrensel beyannamesinin temelini oluşturan hakları ortaya koymuştur.

Buna göre;

1.Irkların birbirine üstünlüğü yoktur.

2. Can, mal, ırz, hürriyet, haysiyet, mülkiyet her insanın hakkıdır. İnsanların bu haklarına tecavüz etmek haramdır.

3. Kan davası gütmek haramdır.

4. Emanete hıyanet doğru bir davranış olamaz.

5. Kadınların da erkeklerin de zinâdan kaçınmaları gereklidir.

Kadınları fuhşa (zinâya) sürüklemek haramdır.

6. Tüm Müslümanlar kardeştir. İslamiyette sınıf farklılıkları yoktur. Kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur.

7. Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Birinin işlediği bir suç yüzünden yakınları, evlatları cezalandırılamaz.

8. İnsanların haksız yere öldürülmesi, mallarına el konulması yasaktır.

9. Faiz, borçluyu ağır şartlarla tekrar borçlandırmak haramdır.

10. Kadınların da erkeklerin de birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Kadınlara gerektiği şekilde, nazik davranmak Müslümanlığın gereklerindendir.

20.yüzyılda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Kurumunca benimsenmiş, daha geniş kapsamlı ilkeleri kapsamaktaysa da tüm bunlar uygulamada yetersiz kalmıştır. Hz.Muhammed’in (SAV) 1400 yıl kadar önce Veda Hutbesi’nde ortaya koyduğu esaslar ise tüm Müslümanları bağlamakta, onları sorumluluk altına koymaktadır. Bu ilkeler müslümanların vicdanlarında, düşüncelerinde adeta yasalaşmış kurallardır.

veda-hutbesi

Veda Hutbesi Tam Metni

4 Yorum
  1. 31 Mayıs 2014
  2. 8 Aralık 2014
  3. 9 Aralık 2015
  4. 29 Şubat 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir