Müddessir Suresinin İlk Yedi Ayetinden Çıkarılacak Sonuçlar?

Müddessir Suresinin İlk Yedi Ayetinden Çıkarılacak Sonuçlar?

Bu âyetlerle Allah’ın Hz.Muhammed aracılığıyla tüm insanlara vermek istediği mesajlar nelerdir ?

Müddessir Suresi’nin ilk yedi âyeti;

1. Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)
2. Kalk da uyar.
3. Rabbini yücelt.
4. Elbiseni temizle. (Nefsini arındır.)
5. Şirkten uzak dur.
6. İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek    için) yapma.
7. Rabbinin rızasına ermek için sabret.

Ey örtünüp bürünen ! Kalk da uyar ! âyetleriyle Allah, Hz.Muhammed’i harekete geçmeye yönlendirmektedir. İnsanları uyarmak, hak din olan İslâm dinine insanları davet etmek üzere peygamberin elçilik görevini yapmak üzere harekete geçmesini istemiştir. Rabbini yücelt ! âyetiyle Allah, kendisine ortak koşulan putlardan insanları arındırmak istemiştir. Cahiliye Dönemi Arapları Allah’tan başka elleriyle yaptıkları putlara da “ilâh” Muamelesi yapar, onları yüceltir, bunlar için kurbanlar keserlerdi. Allah bu tür davranışı “şirk” (Allah’a ortak koşmak) olarak nitelendirmiş, ve bunu asla affetmeyeceğini bildirmiştir. Bu âyetle Allah, Peygamberinin de harekete geçmesini, insanları bu putperestlikten arındırması için mücadele etmesini istemiştir.

Elbiseni temiz tut ! âyeti, sadece dış elbise anlamında kullanılmamıştır. Burada sadece insanın dışını (giysisini) temiz tutması anlamı çıkarılmaz. Kur’an müfessirlerine (tefsircileri-yorumcuları) göre bu âyet sadece görünen dış görüntünün temizliği değil, iç temizliğine de işaret etmektedir. Buna göre insan nefsini de çirkin işlerden, yalandan vb. olumsuz tavır ve davranışlardan arındırmalıdır.

Şirkten uzak dur ! âyetiyle Allah’a ortak koşulan her türlü put vb. yüceltmelerin çirkin, pis görüldüğü sonucunu yine Kur’an müfessirleri (yorumcuları) çıkarmışlardır.

İyiliği, daha fazlasını bekleyerek yapma ! âyetiyle de Allah, Peygamber aracılığıyla inananlardan istediği güzel ahlaklı bir davranışa dikkat çekmektedir. İhtiyaç sahibi insanlara yapılan bir iyiliğin karşılığını beklemek, yapılan bu iyilikle yardım yapılan bu insanları ezmek doğru bir davranış değildir. Böyle bir davranış insanlık onurunu zedelemek olur.

Rabbinin rızasına ermek için sabret ! âyetiyle de Hz.Muhammed’e yüklenen bu kutlu görevin sonunda Allah’ın rızasının olduğu bildirilmektedir. Yine Kur’an müfessirlerinin (yorumcularının) ifâdesine göre Allah, Hz.Muhammed’in yapacağı peygamberlik süresince çekeceği sıkıntıları işaret etmekte ancak tüm bu sıkıntıların sonunda Allah’ın rızasının büyük mükafat olarak onu beklediği vurgulanmaktadır.

Müddessir Suresi’nin bu âyetleri, Hz.Muhammed’in peygamberlik sürecinin başladığını gösteren âyetler olarak değerlendirilebilir. Bu âyetlerle inanan insanların Allah’ı hoşnut edebilmek için yapacakları davranışlardan bazıları da belirtilmiştir :

1.Sadece Allah’ı yüceltmek, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak;

2. Temiz, iffetli bir insan olarak yaşayıp, nefsini türlü hırslardan, çirkinliklerden arındırmk;

3. Allah’ı yüceltmek adına namaz kılarak ibadetler aracılığıyla ona yakınlaşmaya çalışmak;

4. Sosyal hayatta insanları yardımlaşmaya yöneltmek;

5. Düşkünlere, ihtiyaç sahiplere yapılan yardımın bir beklenti içinde olmadan yapılmasının Allah’ın rızasına uygun bir davranış olduğunu bilmek.

muddessir-suresi

2 Yorum
  1. 30 Aralık 2015
  2. 18 Ekim 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir