Elmas Çıkarılan Ülkelerde Görülen Sosyal Politik ve Ekonomik Etkiler Nelerdir

elmas-iscisiElmas Madenciliği

Değerli taşların başında gelen elmas, en çok Afrika kıtasından elde edilir. Bu kıtadaki ülkeler ise güçlü devletler tarafından sömürülmektedir. Çok güç şartlarda çıkarılan elmasın Afrika ülkelerine ekonomik anlamda bir faydası da bulunmamaktadır. Afrika ülkelerinin elmas madeni ocaklarının işletilmesi çoğunlukla yabancı ülkeler tarafından yapılmakta; Afrika ülkelerine de fazla bir pay bırakılmamaktadır. Ya da yerel teşebbüslerce kısıtlı imkanlarla çıkarılan cevherler, düşük ücretlerle yabancı şirketlere satılmaktadır.

Bu elmas madenlerinde çalıştırılan yerli işçiler de çok düşük ücretlerle çalışmakta; sosyal güvenceden yoksun, sağlıksız ortamlarda emek vermektedirler. Bundan dolayıdır ki elmas çıkarılan bir çok Afrika ülkesinde ekonomik durum gayet zayıftır.

Afrika ülkelerinin çoğunda yönetim genellikle monarşi biçimindedir. Bu da halkın yaşam kalitesini düşüren başka bir etkendir. Yabancı-sömürgeci güçlerin bu ülkelerde kaynakları sömürebilmesinde, bu yönetim anlayışının da etkisi büyüktür. Genel olarak Afrika halkı yoksullukla mücadele içinde, güç şartlar altında, yetersiz sağlık imkanlarıyla yaşam mücadelesi vermektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir