Vatan Sevgisi Nedir?

vatan-sevgisiVatan, doğup büyüdüğümüz, yurt edindiğimiz, kendimizi ona ait saydığımız topraklardır. Her milletin vatanı o millete ait değerleri de üzerinde taşır. Bir vatanda, o vatan üzerinde yaşayan milletin adeta ruhunu bulabiliriz. Çağlar boyunca bir arada yaşayan millet topluluğu; geleneklerini, inançlarını, acılarını ve sevinçlerini hep yaşadığı toprağa âdeta sindirmiştir. Mimarisi, sanat zevki, yaşam biçimi gibi birtakım unsurlar her bir vatan için farklı özellikler gösterir.

İnsanın kendisini, kültürünü, yaşam biçimini bu kadar özümsediği vatanı, sahiplenmesi, ona bağlanması doğaldır. Bu sevgi, en kutsal sevgilerden sayılır. Türk milletinin vatan uğrunda binlerce evladını şehit vermesinin altında yatan temel neden de vatanın kutsal kabul edilmesinden ileri gelmektedir. Vatanımızda kendimizi özgür hissederiz. Serbestçe yaşayabilir; dinimizi özgürce yaşar, dilimizi rahatça konuşabilir, kendimizi vatanda yabancı hissetmeyiz. Bizim için bu kadar değerli ve anlamlı olan vatanın menfaatlerini de bilmemiz, gelecek kuşaklara bu bilinci verebilmemiz vatana bağlılığımızı gösterir.

Vatan uğrunda verilen mücadeleleri, çekilen acıları bilmek;

Vatan için şehit ve gazi olmuş insanımıza borçlu olduğumuzu bilmek vatan bilincimizi oluşturan temel unsulardır. Vatan, milletle bir bütündür. Millet sevgisi de vatana bağlılığı artıran bir başka değerdir. Milletimizin menfaatlerine uygun bir tavır, bilinç içerisinde olmamız da yine vatan için yapılacak davranışların başında gelir. Toplumu oluşturan bireylerin bencil olmaması, ülke menfaatlerini dikkate alması, kamu düzenini bozacak tavır ve davranışlardan uzak kalması, milli beraberliğimizi, bütünlüğümüzü ortadan kaldıracak tutumlara karşı bilinçli olmamız yine vatana bağlılığı gösteren bir tavır olacaktır.

One Response
  1. 1 Nisan 2014

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir