Halk Bankası Banko Asistanlığı Başvuru Şartları 2014

halkbank1Ülkemizin en büyük bankalarından Halk Bankası 2014’te personel alımına devam edecek. 2013’teki kadar yüksek miktarda olmasa da 2014 yılında da Halk Bankası Banko Asistanı almaya devam edecektir. Banko asistanları ne iş yapar diye merek edenler varsa banko asistanı havale yapar, makbuz keser kısaca bankaya gittiğinizde sizinle ilgilenen görevli banko görevlisidir. Banko görevlileri ne kadar maaş verildiğini merak edenler içinse bu görevliler yaklaşık 1400 TL maaş almaktadır.

 

Halk Bankası Banko Asistanlığına başvuru şartları ise şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817  sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma izni  almış olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler  hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış  olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,  hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya  istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara  fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  hükümlü bulunmamak,

4. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

5. Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan  bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı  ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna  dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya  da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her  yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir  sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş  sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yazılı sınav tarihi  itibariyle erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları  ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir