Kanuni Sultan Süleyman’ın Yaptığı Savaşlar

kanuni1Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim döneminde Şam’da Beylerbeyi olan, Melik Eşref ünvanı ile kendisini padişah ilan eden  Canberd Gazali’yi öldürerek bu duruma son verdi.

Macaristan’a Behram Çavuş adındaki bir askeri, II. Layoş’a gönderdi ama öldürülmesi sebebiyle ilk seferini Belgrat’a yaptı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın bunlar dışında yapmış olduğu seferler şunlardır:

 • Belgrad Seferi Hümayunu
 • Rodos Seferi Hümayunu
 • Mısır Valiliği Ayaklanması
 • Mohaç Seferi Hümayunu
 • Dördüncü Seferin Yapılmasına Sebep Olan Vukuat
 • Beşinci Seferi Hümayun
 • Altıncı Seferi Hümayun Irak Seferi
 • Kanuni’nin Yedinci Seferi Korku Seferi
 • Kanuni’nin Sekizinci Seferi Boğdan Seferi
 • Hindistan’ın İmdadına Gidiş
 • Bazı Mühim Vak’alar
 • Macaristan Seferi Dokuzuncu Sefer
 • Avusturya Seferi Onuncu Sefer
 • Iran Seferi On birinci Seferi Hümayun
 • On ikinci Seferi Hümayun
 • Nahcivan Seferi Veya Üçüncü İran Seferi
 • Şehzade Bayezid Sultan’ın İdamı
 • Kanuni’nin Son Seferi
 • Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze Zaferi
 • Preveze Savaşı

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir