Türklerin Müslüman Olmalarını Kolaylaştıran Öğeler

turkler1İslamiyet’i kabul etmeden önce Gök Tanrı inancına sahip olan Türkler, eski dinleri ile İslamiyet arasında çok büyük yakınlıklar buldular. İslamiyet’in  kabulünden önce pek çok dine inanan Türkler İslamiyet ile birlikte ilk defa bir dine bu kadar uzun süre bağlanmışlardır. Bunun temelinde İslam dininin Türklerin sosyal, kültürel ve ahlaki yapılarına uygun olması yatmaktadır. Daha önce benimsedikleri dinlerde bu uygunluğu bulamayan Türkler İslamiyet ile birlikte bu dinin kurallarını kolaylıkla benimsemiş ve bu sayede Türklüklerini uzun süre koruyabilmişlerdir.

Eski Türk dinlerinde var olan ahiret ve inanç sistemi Türkler arasında İslamiyet’in yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Türkler arasında İslam dininde de var olan kurban kesme, aileye ve kadına önem verme gibi kavramların yaygın olması bu dinin kabul edilmesi ve benimsenmesinde etkili olmuştur. Ayrıca Türklerde herkesin eşit olması kimsenin kimseden üstün kabul edilmemesi anlayışı da İslam dini ile örtüşen özellikler arasındadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir