Zitvatorok Anlaşması’nın Önemi Nedir, Maddeleri Nelerdir

zitva1Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanan Zitvatorok Anlaşması bir barış anlaşmasıdır. Anlaşma 11 Kasım 1606 tarihinde imzalanmıştır. Bu iki devlet on beş yıl süren savaşlardan yorgun düşünce aralarında bir barış anlaşması imzalamaya karar vermişlerdir.

Anlaşmanın maddeleri şu şekildedir:

  • Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlı’ya; Raab (Yanıkkale) ve Komarom kaleleri ise Avusturya’ya  bırakılacaktır.
  • Avusturya sadece bir kereliğine Osmanlı’ya 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecektir.
  • Osmanlı Padişahı Avusturya Arşidükü’ne Kutsal Roma İmparatoru (Kayser veya Kaizer) şeklinde hitap edecek, devletler üç yıl ara ile karşılıklı birbirlerine armağanlar gönderecektir.
  • Avusturya’nınelinde bulunan Macaristan için ödediği yıllık 30.000 altın vergi artık alınmayacaktır.

Zitvatorok Anlaşması’nın Önemi

Bu anlaşmada Osmanlı için olumlu taraflar bulunmakla birlikte anlaşma Osmanlı’nın artık eski gücünde olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Zitvatorok Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki hakimliği sona ermiş, anlaşma her açıdan Osmanlı’nın aleyhine gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın ardından Osmanlı Avrupa’da uzun süre toprak elde edemeyecek hatta bir süre sonra elinde olan topraklarıda yitirecektir. Buna rağmen bu anlaşma Prut Anlaşması’nın ardından, Osmanlı’nın duraklama döneminde imzaladığı ikinci olumlu anlaşmadır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir