Haçlı Seferleri’nin Sonuçları Nelerdir

 • Haçlı Seferlerinin sonuçları dini, siyasi, ekonomik ve teknik sonuçlar olarak sınıflandırılabilir. Haçlı Seferlerinin hacl1sonuçlarına kısaca bakacak olursak maddeler şu şekildedir:

Dini Sonuçlar

 • Avrupa’da kilise ve din adamları güven kaybetmiş, eski önemini yitirmiştir.
 • Haçlı Seferleri Skolastik düşüncenin zayıflamasına sebep olmuştur.
 • Kilise ve Papa’nın otoritesini büyük ölçüde yitirmiştir.

Siyasi Sonuçlar

 • Seferler sırasında birçok senyör ve şövalye hayatını kaybetti. Sağ kalanlar da topraklarını büyük ölçüde kaybetti. Bu durum Feodalite rejimini zayıflattı.
 • Merkezi krallıklar, eskisine göre daha güçlü hale geldi.
 • Feodalitenin zayıflaması köylülerin çeşitli haklar elde etmesini sağladı.
 • Türklerin Batıya ilerleyişi Haçlı Seferleri ile durakladı.
 • Batı Anadolu’daki toprakların bir kısmı Bizans’ın eline geçti.
 • İslam Dünyası Moğol saldırıları sonucu güçsüz duruma geldi.

Ekonomik Sonuçlar

 • Doğu-batı ticareti canlandı, bu yöndeki ticarette gelişme sağlandı.
 • Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önemli hale geldi.
 • Dokuma, cam ve deri işleme sanatları Avrupalılar tarafından öğrenildi.
 • Papaların ve kralların seferlere mali destek vermek için İtalyan bankerlerden yardım istemeleri bankacılığın gelişmesini sağladı.
 • Avrupa’da yaşam standartları yükseldi. Şehir halkının ticaretle uğraşması sebebiyle halk zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdu.
 • Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik açıdan zayıfladı.

Teknik Sonuçlar

 • Avrupa; pusula, barut, kağıt ve matbaayı Haçlı Seferleri ile öğrendi. Bunlar, Avrupa’da bilim ve tekniği geliştirdi.
 • İslam Medeniyetini yakından tanıyan Avrupalılar bu medeniyetten faydalandı.
 • Avrupa’da kültür hayatında canlılık yaşandı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir