Türkler İslamiyeti Neden Kabul Etmişlerdir

islam1Türkler 10. yüzyıldan itibaren toplu halde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. Müslüman olan ilk Türk Devleti Karahanlılardır. Türklerin bu dini kabul etmelerinde herhangi bir zorlama olmamış Türkler bu dini kendi istek ve rızalarıyla kabul etmişlerdir. Bu dine geçişte Türklerin eski inanış ve yaşamlarının da büyük etkisi olmuştur. Türklerin eski inanışları ve yaşayışları ile İslamiyet arasında çok büyük benzerlikler vardır.

Din bir milletin sosyal, kültürel ve dolaylı olarak da ekonomik hayatını oldukça fazla etkilemektedir. Bu nedenle din değiştirmek oldukça zor ve kolay kabul edilemeyen bir durumdur. Türkler tarih boyunca en uzun süre  Gök Tanrı ve İslam dinini benimsemişlerdir. Bu iki dininin uzun süre varlık göstermesinde kurallarının Türklerin yaşayışına ve yapısına uygun olması ve iki dinin benzer özellikler taşıması gösterilebilir. Din değişikliği toplumları derinden etkilediğinden kültürel araştırmalar Türklerde İslamiyet Öncesi ve İslamiyet sonrası olmak üzere iki bölümde incelenmektedir.

Talas Savaşının ardından kitleler halinde İslamiyet’i kabul eden Türklerin bu dini benimsemelerinde birtakım etkenler rol oynamıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir hoşgörü dini olan İslamiyet’in, büyük bir hoşgörü sahibi olan Türklerin yapısına uygun bir din olması
  • Türklerin eski inanışında İslamiyet’te de yer alan tek Tanrı, kurban etme, ahiret anlayışı gibi benzer inanışların bulunması
  • İslamiyet’te yer alan cihat ve gaza anlayışının Türklerin Türk-cihan hakimiyeti ile benzerlik taşıması
  • Türklerin eski dininde ve İslamiyet’te ortak olarak sınıf ayrımının olmayışı
  • Talas Savaşı’nın ardından Türkler ile Araplar arasında etkileşimin olması
  • İslamiyet’te yer alan ahlak kurallarının Gök Tanrı inancı ile benzerlik göstermesi

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir