Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri Nelerdir?

Edebiyatımızda çok büyük bir öneme sahip olan bir çok eser olmasına rağmen Dede Korkut Hikayeleri’ nin farklı bir yönü vardır. Dede korkut hikayelerinin özellikleri nelerdir? dersek;

 • Kitabın tam adı ‘Kıtab-I Dedem Korkut Ala Taife-I Oğuzhan’ dır.
 • 13.yüzyılda ortaya çıkmış, 15.yy da anonim bir kişi tarafından yazıya geçirilmiştir.
 • Anadolu halk edebiyatının Oğuz Türkçesi ile yazılmış ilk ürünü olan Dede Korkut Hikayeleri 12 öyküden oluşmaktadır.
 • Çoğunlukla birkaç bölümden oluşan manzum yazılardır.
 • Hikayelerde olağanüstü kişiler bulunur.
 • Destanların tümü tanrısal özellikler taşıyan bir kişi etrafında oluşur.
 • Dede Korkut Hikayeleri epik hikayelerdir. Oğuzların Kafkasya’daki ve Orta Asya’daki yaşamlarını, savaşlarını ve kahramanlıklarını konu alır. Neredeyse hepsinde uzun yolculuklar anlatılır.
 • Öykü içinde öyküye yer verilir. Hikayelerin güçlü bir anlatımı vardır.
 • Nazım ve nesir karışıktır ve seci ile birlikte aliterasyonlara yer verilmiştir.
 • Hikayelerde törensel söyleşiler ve toplumsal duyarlılıklar hakimdir.
 • Her öykü Dede Korkut’un duası ile son bulur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir