Sigorta ve Kasko Nedir?

kaskonun-faydalariSigorta ve Kasko tarihin derinliklerine inildiğinde M.Ö 1800 ‘lerde ticaret yapan tüccarların kervanlarına saldırılması halinde veya kervandaki herhangibir tüccarın doğa koşulları sebebiyle oluşabilecek zararlarının tüm tüccarlarca paylaşılarak karşılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamanın temel fonksiyonunu üzerine yoğunlaştığımızda, bir durum veya olay karşısında zarar görme olasılığına sahip bireylerin, bu olasılığın geçekleşmesi halinde zarar görenin zararının, zarar görme olasılığı olan tüm bireylerce karşılanması esasına dayanır ki,  bu method günümüzdeki sigortacılığın temelini oluşturmuştur. Sigortacılığın temel ilkesi olan zarar görme olasılığının tüm sigortalılarla paylaşılması esasını geçmişteki örnekleriyle açıklamışken, günümüzde yoğun karşılaştığımız ve kullandığımız sigortacılık fonksiyonlarını detayları ise şu şekildedir.

Zorunlu Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir.Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası sigortalının aracın zararını değil, sigortalının zarar verdiği diğer aracın/araçları zararını veya 3.şahıslara verdiği zararı karşılar.

Zorunlu trafik sigortası olmayan  araç sürücüleri trafik denetimlerinde cezai yaptırımlar uygulanır. Para cezasına ek olarak aracın trafik ekiplerince evrakları tamamlanıncaya kadar trafikden men edilmesi sözkonusudur

Zorunlu trafik sigortalarında ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcuttur. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın zararını bu üst limitler kadar karşılar, eğer zarar bu limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder. Trafik sigortası yaptırmak mecburidirve devletin trafik kuralları denetim organlarınca denetlenir.

Zorunlu trafik sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine göre değişiklik gösterir.Bu rakamlar her yıl değişmekte ve sigorta primleri de buna göre tekrar belirlenmektedir. Sigorta prim ve teminat rakamları devlet tarafından belirlenmektedir.Trafik sigortası sadece araç satıldığında, araç kullanılamayacak seviyede hasar aldığında ( pert ) ve trafikten herhangibir sebeple araç çekildiğinde iptal edilebilir.

Kasko, araç sahibinin kendi aracını ve kendi aracı içindekilerin zararlarını teminat altına aldığı bir sigorta çeşididir. Kapsamları talebe bağlı değişmekle birlikte kasko sigortası bunlara ek olarak sizin aracınızın karşı araca ve onların içindekilere verdiği hasarları da trafik sigortasına ek olarak karşılaması sağlanabilir ancak prensip olarak kasko sigortasında amaç karşıdakinin zararını karşılamak değil, kendi zararınızı karşılamaktır. Kasko sigortasının şartları, teminatları, primleri ve koruduğu menfaatler sigorta poliçesi ile belirlenir ve her sigorta şirketinde kapsamlar değişiklik gösterebilir. Kasko teminatları genel olarak YANMA-ÇALINMA-ÇARPIŞMA hasarlarını kapsar. Kasko sigortası yaptırmak zorunlu değildir, isteğe bağlı kişinin kendi aracına gelebilecek hasarlara karşı yaptırabileceği bir sigorta çeşididir. Kasko’nun en önemli özelliği şartlarının sigorta şirketi ve sigortalayan arasında serbestçe kararlaştırılması,istediği zaman da iptal ettirebilmesidir.Kasko sigorta yaptırmak isteğe bağlıdır ve dileyen araç sahibi kendi araç temiminatlarına ve trafik sigortasına da ek olarak ihtiyari mali mesuliyet ve ferdi kaza teminatlarınıda ekleterek oluşabilecek tüm kaza riskleri karşısında sigortalanmış olur.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Muhasebeci – Mali Müşavir – Yeminli Mali Müşavir – Mühendis-Mimar-Avukat

Bu poliçe, sigorta şirketince-devletçe  belirtilen genel şartlar ve teminatları kapsar.Alınan prim verilen teminatlara ve sigortayı yapan şirkete göre kapsamları değişmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir