Şizofreni Nedir

sizof1Şizofreni toplumun yaklaşık %1’inde gelişen ciddi ve kronik bir beyin hastalığıdır. Şizofreninin görülme sıklığı kadınlarda ve erkeklerde eşit olmakla birlikte erkekler kadınlara kıyasla daha erken, onlu yaşların sonu ve yirmili yaşların başında şizorfren hastalığına yakalanırken kadınlarda ise bu hastalık yirmili ve otuzlu yaşlarda görülmektedir.

Şizofreni hastalığının belirtileri arasında işitilmeyen seslerin işitilmesi, zihnin başkaları tarafından okunduğuna inanma, düşüncelerin kontrol edilmesi ile birlikte kendine zarar verme girişimlerinde bulunma gibi durumlar sayılabilir. Bu belirtiler şizofreni hastalarını korkutarak içine kapanmalarına sebep olabilir. Bu kişilerin davranışları etrafındaki kişileri korkutabilir. Uygulanan tedaviler hastalığın bazı belirtilerini ortadan kaldırırken bazıları da hastada ömür boyu varlığını sürdürür. Şizofreni hastalığından tamamen kurtulan kişilerin sayısının %5i geçmediği bilinmektedir.

Bu hastalık tüm dünyada yaygın olmakla birlikte hastalığa yakalanan kişi şiddetli semptomlar ve hastalığın kronik olması sebebi ile iş göremez hale gelir. Eğer tedavi ve ilaçlar düzenli olarak hastaya uygulanırsa hastalığın semptomlarında azalma görülebilmektedir.  Uygulanan tedavi etkili olsa bile hastalık sürecinde oluşan damgalanma, kaybedilen fırsatlar,rezidüel semptomlar ve ilaçların yan etkileri çoğu hasta ve ailesi için sıkıntı verici olabilmektedir.

Aşağıda belirtildiği gibi, davranışlardaki ciddi değişimler şizorfreni hastalığının ilk belirtilerini oluşturmaktadır.

  • Gerçekliğin Algılanmasındaki Bozulma: Şizofreni hastası olan kişilerde gerçekliğin algılanması görülenden ve çevresi tarafından paylaşılan gerçeklikten çok farklı olabilmektedir.
  • Halüsinasyonlar ve İlüzyonlar: Halüsinasyon ve İlüzyon şizofreni hastası kişide sıklıkla rastlanan algılama sorunlarındandır. Halüsinasyon uygun bir kaynakla bağlantısı olmayan algılar olarak tanımlanırken ilüzyon duyusal bir uyaranın hasta tarafından yanlış anlaşılması durumudur. Hastalarda en sık rastlanan halüsinasyon ise başka kişilerin duymadığı sesler duymaktır.
  • Delüzyonlar: Diğer bir adı hezeyan olan delüzyon yanlış kişisel inanışlar olarak tanımlanır. Paranoid tipte semptomlara sahip olan hastalar kendisinin taciz edildiği, aldatıldığı ya da zehirlendiği gibi yanlış inanışlara düşer. Kimi zaman bu hastalar kendilerinin değil de bir yakınlarının bu gibi durumlarda olduğuna inanabilirler.
  • Düşüncede Bozulma: Hasta olan kişinin doğru düşünme yeteneği olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu kişilerin düşünceleri çok hızlı değişmekle birlikte zor konsantre olurlar. Ayrıca herhangi bir konuya ilgili şeylerin o konuyla ilgili olup olmadığını ayırt edemeyebilirler. Bu mantıksal düzensizliğe kısaca düşünce bozukluğu adı verilmektedir.
  •  Duygusal Dışa Vurum: Künt ve düz bir duygulanmaya sahip olan şizorfreni hastalarının duygularının dışa vurumunda büyük bir azalma gözlenir. Hastalar tekdüze bir sesle konuşur ve yüz ifadelerini kullanamaz duruma gelir. Bu kişiler sosyal ortamdan geri çekilerek başkalarıyla temas kurmaz ve insanlarla etkileşimde zorlanır.
  •  Anormal Karşısında Normal: Kimi zaman sağlıklı ve normal bireyler olayları şizorfreni hastalarının duyumsadığı şekilde duyumsayabilir. Normal kişilerin de bazen normal düşünemediği zamanlar olabilmektedir. Mesela bir topluluk önünde konuşma yapan kişide aşırı endişe görülebilir. Kişi düşüncelerini toplayamaz ve kendini ifade edemez duruma gelir. Bu kişinin şizorfreni olduğu anlamına gelmez. Benzer şekilde, şizofreni hastası olan kişiler de her zaman anormal davranmazlar. Hatta bazı hastalar halüsinasyon gördüğü anda bile şaşırtıcı şekilde normal davranabilmektedir. Uygulanan tedaviler ile şizofreni hastalarının davranışlarında normallik yakalanabilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir