Paradoks Nedir

paradoks1Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bu bilgiler kimi zaman aynı türde kimi zaman da farklı türlerde olabiliyor. Öğrendiğimiz bu bilgiler ve hali hazırda zihnimizde olan bilgiler insan mantığına uygun bir şekilde biçimlenmektedir. Bu noktada ise paradoks kavramı ortaya çıkıyor. Zihnimizde var olan ve kesin olarak doğru olduğuna inanılan bilgilerin kendi içinde çelişkili olmaya başlaması ve insan zihnine aykırı olma durumuna paradoks denmektedir. Paradoks kelimesi bu tanımın dışında pek çok farklı şekilde de tanımlanabilmektedir. Kelimenin Türkçedeki anlamı çatışkı veya çelişkidir. Bir diğer ifade ile paradoks doğruluğuna inanılan bir ifadenin insanın sezgilerine aykırı gelmesi durumudur. Ayrıca paradoks söz konusu ifadenin veya öngörünün eyleme geçtikten sonra tahmin edilenin tam tersi sonuçlar vermesi şeklinde de yorumlanabilmektedir. Mantıklı gelen ifadenin eyleme geçtikten sonra mantıksızlaşması paradoksu Türkçede absürt olarak değerlendirilir.

Şuan mevcut olan birçok bilim dalının adı Eski Yunancaya dayanmaktadır. Bunun sebebi eski Yunan medeniyetlerinin bilimde oldukça ileri olmasıdır. Yunanca paradoxus kelimesinden gelen paradoks kelimesinin anlamı Yunancada karşıt manasına gelmektedir. 17. yüzyılda kullanılmaya başlanan bu kelime Avrupalı düşünürler ve hıristiyan rahipler tarafından yayılma imkanı bulmuştur. Günümüzde paradoks kavramının farklı birçok tanımı yapılmıştır. Bu kelime felsefe dışında bilim dünyasında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bilim dünyasında bilim adamlarının işin içinden çıkamadıkları durumlara paradoks adı verilmektedir. Ayrıca paradoks matematik, kuantum fiziği ve astronomi gibi bilimlerde yapılan araştırmalarla ilgili olarak kullanılan mantık önermelerinde yer almaktadır. Bilim dallarında kullanılan paradoksların oranı bilim dallarına göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin fizik biliminde kullanılan paradoksların oranı oldukça fazladır. Bununla birlikte günümüzde gelişmekte olan bilimler arasında yer alan astronomide de uzay-zaman ilişkisinde paradokslar kullanılabilmektedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir