LYS 2 Fen Bilimleri Konuları

YGS’den yeterli puanı alan öğrenciler için LYS heyecanı başlayacak. 21 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşecek sınavda 30 fizik 30 kimya ve 30 biyoloji olmak üzere toplam 90 soru adaylara yöneltilecektir. Öğrencilere  30’ar sorudan oluşacak her bir test için 45 dakika süre verilecektir. LYS sınavlarının genel bir özelliği olarak bilgiyi sınayan sorular LYS 2 sınavında da öğrencilerin karşısına çıkacak. Bu sebepten bu sınava hazırlanacak  öğrencilerin düzenli ve sistemi çalışmasında fayda var. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen LYS 2 sınavında fizik bölümünün kimya ve biyoloji bölümüne kıyasla daha zor olduğu biliniyor.

LYS 2 Fen Bilimleri sınavına eksiksiz hazırlanmak istiyorsanız işte çalışmanız gereken konular:

FİZİK                                              KİMYA                                          BİYOLOJİ

Fiziğin Doğası Atomun Yapısı Hücresel Solunum
Yeryüzünde Hareket Mol Kavramı Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde
Düzgün Dairesel Hareket Periyodik Sistem Hücre Bölünmesi ve Üreme
Basit Harmonik Hareket Elementler Kimyası Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Keppler Yasaları Oksitler Hayvanlarda Üreme ve Geliflme
İtme -Momentum Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Protein Sentezi
Madde ve Özellikleri Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri Kalıtım ve Biyoteknoloji
Basınç Gazlar Evrim ve Davranış
Sıvıların Kald›rma Kuvveti Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
Isı -Sıcaklık -Genleflme Çözeltiler Bitkilerde Taşıma
Gölge Kimyasal Tepkimelerde Enerji Bitkilerde Beslenme
Birimler Reaksiyon Hızı Bitkilerde Büyüme
Düzlem Ayna Kimyasal Denge Hayvansal Dokular
Küresel Aynalar Sulu Çözeltilerde Denge Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Renk Asitler ve Bazlar Endokrin Sistem
Kırılma Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik Destek ve Hareket Sistemi
Mercekler Elektro Kimyasal piller Sindirim Sistemi
Aydınlanma Elektroliz Dolaşım Sistemi
Yay Dalgaları Organik Kimyaya Giriş Solunum Sistemi
Su Dalgaları Alkanlar Boşaltım Sistemi
Su Dalgalarında Girişim Alkenler
Ses Dalgaları Alkinler
Vektör ve Kuvvet Alkoller ve Eterler
Işık Teorileri Aldehitler ve Ketonlar
Işığın Tanecik Modeli Karboksilli asitler ve Esterler
Elektrik Alan -Potansiyel fark Alifatik Amonyak Türevleri
Paralel Yüklü Levhalar Aromatik Bileşikler
Sığa -Kondansatör Organik Reaksiyonlar
Emk -Zıt Emk Çekirdek Kimyası
Elektromagnetizma
Elektromagnetik İndüksiyon
Alternatif Akım
Transformatör
Moment -Denge
Modern Fizik
Astronomi
Elektromagnetik Dalgalar
Atom Fiziği
Nükleer Fizik
Ağırlık Merkezi
Basit Makinalar 
Doğrusal Hareket
Dinamik
Enerji  

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir