LYS 4 Sosyal Bilimler Konuları

LYS 4 Sosyal Bilimler sınavı 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. LYS 4 sınavı tarih, coğrafya-2, psikoloji, mantık ve sosyoloji derslerini kapsayacak. Sınavda 44 tarih, psikoloji, mantık ve sosyolojiyi kapsayan 30 felsefe gurubu 16 coğrafya olmak üzere toplam 90 soru adaylara yöneltilecek. Diğer adaylar arasında bir fark yaratabilmek için tarih bölümüne çalışırken soğuk savaş dönemi, 20.yy başlarına dünya ve Türk dünyası alanlarına daha fazla emek harcamakta fayda var. Coğrafya ve sosyoloji testlerinde başarılı olmak için ise güncel konuları takip etmenizi öneriyoruz.

Başarıyı yakalamak isteyen adayların söz konusu derslerin kapsadığı konuları detaylı ve sistemli bir şekilde çalışması gerekiyor. İşte LYS 4 sınavı için çalışılması gereken konular:

Genel Türk Tarihi

1-İlk Türk Devletleri
2-Türk İslam Devletleri
3-Türkiye (Anadolu Tarihi)

Osmanlı Tarihi

4-Beylikten Devlete (1300 – 1453
5-Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600
6-Arayış Yılları (XVII. yüzyıl
7-Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl
8-En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi    

9-XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
10-II. Dünya Savaşı
11-Soğuk Savaş Dönemi
12-Yumuşama Dönemi ve Sonrası
13-Küreselleşen Dünya

2014 LYS-4 Coğrafya-2 Konuları:

1-Doğal Sistemler
2-Beşeri Sistemler
3-Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5-Çevre ve Toplum
6-Ayrıca YGS ve LYS-3 Coğrafya Konuları

2014 LYS-4 Psikoloji Konuları:

1-Psikolojinin Alanı
2-Organizma ve Çevre
3-Öğrenme
4-Bellek, Düşünme ve Bilinç
5-Ruh Sağlığı
6-Zeka ve Kişilik
7-Sosyal Davranış

2014 LYS-4 Mantık Konuları:

1-Mantığın Alanı
2-Klasik Mantık 1 Kavram, Terim, Beş Tümel, Tanım
3-Klasik Mantık 2 Önermeler ve Önermeler Arasındaki İlişkiler
4-Klasik Mantık 3 Çıkarım ve Kıyas
5-Sembolik Mantık Önermeler Mantığı
6-Denetlemeler
7-Niceleme Yüklemeler Mantığı

2014 LYS-4 Sosyoloji Konuları:

1-Sosyolojiye Giriş
2-Toplumsal Yapı
3-Toplumsal Kavramlar 1 Aile ve Ekonomi
4-Toplumsal Kavramlar 2 Siyaset ve Din
5-Kültür
6-Toplumsal Değişme

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir