Kurtuluş Savaşından Sonra Yapılan Yenilikler Nelerdir

Kurtuluş Savaşından Sona Yapılan Yenilikler Nelerdir?

– 1 Kasım 1922 : Saltanat kaldırılmıştır.

– 29 Ekim 1923:  Cumhuriyet ilan edilmiştir.

– 3 Mart 1924:  Halifelik kaldırılmıştır. Bu sayede yönetimde ikiliğin önüne geçilmiştir.

– 3 Mart 1924: Şeriye ve Evkaf vekaleti kaldırılmıştır.

– 30 Kasım 1925: Tekke, zaviye ve tarikatlar kapatılmıştır.

– 1924 Anayasası ile birlikte laiklik ilkesi kabul edilmiştir.

– 5 Aralık 1934: Kadınlara çeşitli haklar verilmiştir. Kadınlar seçme ve seçilme hakkına erişmiştir.

– 24 Kasım 1934: Şapka kanunu çıkarılmış ve kılık kıyafette düzenlemelere gidilmiştir.

– Takvimde, saatlerde ve ölçülerde değişiklikler yapılmıştır. Bu sayede ticari alanda anlaşmazlıklara son verilmiştir.

– 21 Haziran 1934: Soyadı kanunu kabul edilmiş ve lakap gibi takma isimler artık kullanılmamaya başlanmıştır.

– 3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat kanunu sayesinde ülkemizde bulunan tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu sayede eğitimde çok başlılığa son verilmiştir.

– 1 Kasım 1928: Harf devrimi yapılmış ve hemen ardından Latin harflerine geçiş sağlanmıştır.

12 Temmuz 1932: Ülkemizde dil devrimi gerçekleştirilmiştir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir