Akıl ve Ruh Sağlığı Ne Anlama Gelmektedir

Akıl sağlığını net olarak tanımlayabilmek pek de mümkün değildir. Nedeni ise bu terimin tanımının kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmesidir. Ancak kesin olan bir şey vardır ki akıl sağlığı insanlarda coşkunun ve çelişkinin olmaması alamına gelmemektedir. Daha genel anlamıyla bakarsak akıl sağlığını yaralayıcı, üzücü ve yıkıcı durumlarda insanların dik durabilme kabiliyeti olarak tanımlayabiliriz. Eğer bir kişinin akıl sağlığı yerindeyse hayatında çıkan olumsuzlukları ve üzücü olayları bastırmak yerine onları kabullenir ve bu şekilde yaşamak için savaşırlar. Böyle durumlar ile karşılaşıldığında nasıl başa çıkabileceklerini bilirler.

Ruh sağlığı için de kesin bir tanımlama yapılamamaktadır ancak genel hatlarıyla bu terimi kişinin psikolojik ve ruhsal anlamda sağlıklı olması şeklinde açıklayabiliriz. Kişinin ruh sağlığı yerindeyse ailesiyle ve çevresi ile iyi ilişkiler kurar ve çevresiyle uyumlu şekilde yaşar. Böylece kişinin toplumdaki yeri sağlamlaşır ve toplumda kabul görür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir