Pisa Kulesi ve Mucizeler Meydanı

pisaqYana yatıklığıyla bildiğimiz Pisa kulesi, Pisa şehrinin askeri başarılarının ve zenginliğinin dorukta olduğu bir dönemde Pisa’ nın Cenova ve Venedik ile zenginlik anlamında  yarışabileceğini  göstermek amacıyla inşa edilmiştir. Mucizeler Meydanı olarak anılan (Piazza dei Miracoli) şehir katedrali (Duomo) ve Vaftizhanesinin bulunduğu bölgede ayrı olarak 1173 yılında bir çan kulesi olarak inşa edilmeye başlanmıştır.

Kule üst üste bindirilmiş 6 yuvarlak sütun dizisinden meydana gelmiştir ve 100 metre yükseklikte olması planlanmıştır. Pisa’ nın alüvyonlu toprağının inşaatlar için zayıf bir zemin oluşturması kulenin ancak 56 metre yükselebilmesine izin vermiştir. Kule 1178 yılına gelindiğinde 3. kata ulaşmış ve kulenin yamulmaya ve batmaya başladığı gözle görülür bir hal almıştır. Kule 3.kata ulaştığında Pisa’ nın Cenova, Lucca ve Floransa ile savaş halinde olmasından dolayı inşaata bir süre ara verilmiştir. Kulenin yapımına ara verilmesi zeminin oturmasına ve toprak yerleşimine zaman kazandırarak, kulenin devrilmemesine yardımcı olmuştur. Pisa çan kulesi 199 yıl sonra tamamlanarak 8. katında 56 metre yüksekliğinde güneye doğru 1 derece (yaklaşık 80cm) yatık olarak tamamlanmasına karar verilmiştir.

Günümüze kadar yatıklığı ile devam eden kule 1990 yılında bir kaç yıl içerisinde yıkılacağının hesaplanması üzerine 11 yıl süreli bir bakım sürecine alınmış ve 20 milyon strelinlik bir düzleştirme projesi ile birlikte 45cm’ lik bir doğrultma çalışması yapılmıştır. 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınan

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir