Abbasilerin Yıkılma Nedenleri Nelerdir

Abbasilerin neden yıkıldığına dair bilgilere bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

Abbasiler 750 yılında kurulmuş ve 1258 yılında Mutasım’ın ölümü nedeniyle zayıflamış ve Moğolların Bağdat’ı istila  etmesi üzerine de yıkılmıştır.

Abbasi Devleti’nin Yıkılma Sebepleri

– Mutasım’ın ölmesi ve Moğolların Bağdat’ı işgal etmesi

– Selçukluların yıkılması sonucunda Abbasilerin koruyucularının yok olması

– Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi ve ekonominin git gide zayıflaması

– Abbasilerin Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çatışmalarından zarar görmesi

– O dönemki Moğol hükümdarı Hülagu’nun Bağdat’ı istila etmesi

– Günden güne İslamiyet’in ilk heyecanında azalmalar yaşanması

– Yetenek sahibi olmayan halifelerin işbaşına gelmesi

– 11. yüzyıldan itibaren Ön Asya bölgesinin Selçuklu devleti himayesi altına girmesi

– Merkezi otoritenin zayıflaması ve halifeye ait topraklar üzerinde Tevaifül Mülük adı verilen devletlerin kurulması sonucu yıkılmışlardır. Örneğin Mısır’da Tulunoğulları ve Akiştler, Irak’ta Büveyhiler, İran’da Tahiriler ve Maveraünnehir’de ise Samanoğulları devleti kurulmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir