Göç Destanı Türkler İle İlgili Hangi Bilgileri Vermektedir

Bu yazımızda Göç Destanı’nın Türkler ile ilgili hangi bilgileri içerdiğini bulabilirsiniz.

Göç destanı Türklerle ilgili hangi bilgileri içermektedir?

Göç destanı Uygur döneminde geçmekte olan bir destandır. Göç destanı Türklerin  örf ve adetlerini nasıl terk ettiklerini, isimlerini değiştirdikleri ve dinlerinde ve kültürlerinde Çinlilerden nasıl etkilendiklerine değinmektedir. Göçün gerçekleşmesinin temel nedeni de zaten budur.

Yukarıda bahsettiğimiz durumunun nedenine gelecek olursak Çin prensesini almak uğruna Türk hakanı kutsallarından, değer yargılarından yani kısacası her şeyinden vazgeçmiştir. Bu dönem içerisinde dinlerini değiştiren Türkler Maniheizm inancını benimsemiştir. Böylesine bir inanç değişikliği de doğal olarak benliklerinde ve kültürlerinde büyük değişikliklere sebebiyet vermiştir.

Göç destanına göre Türkler neleri kutsal saymaktaydı? Türklerde Tanrı dağı ve bu dağda yer alan bir kaya, ki bu kayanın ismi kutlu sağ olarak geçmektedir, kutsal sayılmaktaydı. Bu kutsallıklarını Çinlilere verdikleri için başlarına kötü olaylar gelmiş ve göç etmek durumunda kalmışlardır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir