Osmanlılarda İlk Yenilikler Ne Zaman ve Hangi Alanlarda Yapıldı

Bu yazımızda Osmanlılarda ilk yeniliklerin ne zaman ve hangi alanlarda yapıldığı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Devleti git gide Avrupa’nın gerisinde kaldığının farkına varmış ve 18.yüzyıldan itibaren batılı tarzda yenilik hareketlerine başlamıştır. Yeniliğin diğer bir adı ıslahattır. Osmanlı döneminde yenilik hareketleri genel olarak yönetim, ordu, eğitim, ekonomi ve kültür alanında yapılmıştır.

Osmanlı döneminde yapılan ilk yenilikler aşağıdaki gibidir:

Osmanlı döneminde ilk yenilikler III.Selim Döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde yapılan yeniliklerin genel adına Nizam-ı Cedit denmektedir. III.Selim döneminde yapılan yenilikler şu şekildedir:

– Avrupa’da sürekli elçilikler kurulmuştur.

– Kara mühendishanesi kurulmuştur. (mühendishane-i berr-i hümayun)

– Yerli malı ürünlerinin kullanılması teşvik edildi.

– Nizam-ı Cedit adındaki ordu kuruldu.

– Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak gerekmekteydi. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedid adında bir hazine oluşturuldu.

III.Selim dönemi Kabakçı Mustafa ayaklanmasından dolayı 1807 yılında sona erdi.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir