Zamir Nedir

Bu yazımızda dil bilgisinde zamirin ne anlama geldiğini ve zamirin kullanım alanlarına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zamir Nedir?

Zamirler isimlerin yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir. Zamirin diğer adı adıldır. Adıllar adların yerini tutma özelliklerine göre şu şekilde gruplanmaktadır:

  1. Kişi Adılı
  2. Dönüşlülük Adılı
  3. İşaret Adılı
  4. Belgisiz Adıl
  5. Soru Adılı
  6. İlgi Adılı

1.Kişi Adılı: İnsanları yani kişilerin yerini tutan adıllardır. Bu adıllar, cümlelerde çeşitli çekim ekleri alarak kullanılabilmektedir.

-Ben: I. Tekil Kişi Adılı

-Sen: II. Tekil Kişi Adılı

-O: III. Tekil Kişi Adılı

-Biz: I. Çoğul Kişi Adılı

-Siz: II. Çoğul Kişi Adılı

-Onlar: III. Çoğul Kişi Adılı

2. Dönüşlülük Adılı: Dönüşlülük adılı, “kendi” sözcüğüdür. Dönüşlülük adılı, kişi adılının yerine kullanılabilir ve ayrıca kişi adıllarıyla birlikte, cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde de kullanılabilir.

3. İşaret Adılı: İşaret anlamı taşıyan ve adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir.

bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura(sı), şura(ya), ora(da), öteki, beriki…

4. Belgisiz Adıl: Adların yerini kesin olmayacak biçimde tutan adıllardır.

biri, birisi, birçoğu, birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, hiçbiri, hiç kimse, kimi, kimisi, çoğu, şey…

5. Soru Adılı: Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir

Kim (kime, kimi, kimde, kimden, kimler…) Ne (neyi, neye, neler, nesi, neyin…) Nere (nerede, nereden, neresi, nereyi…) Hangisi (hanginiz, hangimiz, hangileri…) Kaçı (kaçıncısı, kaçınız, kaçımız…)

 
6. İlgi Adılı -ki: lgi eki olan “-ki” bir adın yerine geçerse ilgi adılı olur.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir