17.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Merkezi Otoritesinin Zayıflamasının Nedenleri Nelerdir

Bu yazımızda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflamasının nedenleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

17. Yüzyıla bakıldığında Osmanlı Devleti’nde meydana gelen sorunlar hem iç hem de dış kaynaklıdır. Bu sorunlar Osmanlı Devleti’nin otoritesinin azalmasına neden olmuştur. Merkezi otoritenin zayıflamasındaki en büyük neden olarak o dönemde yaşanan iç isyanlar gösterilmektedir. Bu dönemde yaşanan isyanlar İstanbul İsyanları, Taşra (Celali) İsyanları ve Eyalet İsyanları’dır.Bu iç isyanların nedenleri ise şunlardır:

– Osmanlı Devleti 17.yüzyıla geldiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Bu kadar geniş topraklara sahip olmak siyasal ve ekonomik sorunlarla devleti zor durumda bırakıyordu.

– Savaşların uzaması

– Birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu

– Memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırma olaylarının olması

– Toprak yönetiminin bozulması

– Tımarlı sipahilere gereken önemin verilmemesi

– Avrupa’daki bilim ve teknik gelişmelere ayak uydurulamaması

– Osmanlı parasını değer kaybetmesi

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir