Eyalet Ayaklanmalarının Sonuçları Nelerdir

Bu yazımızda eyalet ayaklanmalarının ne gibi sonuçları olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Eyalet ayaklanmaları Osmanlı Devleti içerisinde çıkmış olan isyanlardır. Bu dönemde Osmanlı Devletinde;

– Devlet otoritesi zayıflamaya başlamış ve eyaletlerdeki yerel yöneticiler devletten ayrılmak istemişlerdir.

– Eyaletlerdeki devşirme kökenli yöneticiler olumsuz tutum ve davranış gösterdikleri için halk bunlara sessiz kalmamıştır ve onların bu davranışlarına karşı çıkmıştır.

– Vergiler devlet denetimi dışında arttırılmak istenmiştir.

– Osmanlı Devleti’ne bağlı beylikler Osmanlı’dan ayrılmak istemiştir.

Eyalet Ayaklanmalarının Sonuçları Nelerdir?

– Osmanlı Devleti bu ayaklanmaları bastırma sürecinde zaman zaman Avrupa devletleri ile karşı karşıya gelmiştir.

– Devletin uzak illerinde yani Yemen, Bağdat, Kırım, Basra ve Trablusgarp’ta çıkan isyanlar neticesinde buralarda yarı bağımsız yönetimler kurulmaya başlamıştır.

– İstanbul ve Celali isyanlarına kadar devlet otoritesini sarsmamıştır.

– Devletin otoritesini sarsmaya çalışan bu isyanlar bastırılmıştır.

– Avrupalılar bu isyanlara destek vermiştir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir