İnsanların Çevreye Etkilerinin Sonuçları Nelerdir?

Bu yazımızda insanların çevreye nasıl etki ettiği bilgisine ve bunların sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Nüfus ve ihtiyaç artışı ile birlikte dünyanın temizliği olumsuz yönde etkilenmelidir. Her geçen gün hava, su ve tarımdaki kirlilik ne yazık ki daha da artmaktadır. Bu kirlenme nedeniyle dünyadaki ekosistem bozulma tehlikesi altınadır.

Hava Kirliliği: İnsanların ısınmak için kullandıkları odun, kömür, doğalgaz, akaryakıtlar ve orman yangınları havayı kirleten en önemli etkenlerdendir.

Akarsu Kirliliği: Fabrikalardaki atık sular akarsular ile birleştiğinde akarsularımızda ciddi bir kirlilik oluşmaktadır. Böylece temiz su kaynakları kirlenir ve deniz canlılarının ölümü gerçekleşebilir. Zehirlenmelerden dolayı tarım arazileri çoraklaşır ve zehirlenen arazide yetişmiş olan sebze ve meyveler soframıza gelerek bizlerin sağlığı için büyük tehdit oluşturur.

Tarımsal Kirlilik: Tarımsal zehirler genellikle tarım ürünlerini canlı tutmak için kullanılmaktadır ancak bu zehir soframıza ulaşan meyve ve sebzelere geçmektedir. Bu zehirli meyve ve sebzeleri tüketen insanlar ve hayvanlar sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bir Cevap Yazın