Kerbela Olayı Kısaca Nedir

Bu yazımızda Kerbela olayının ne olduğuna dair kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hz. Ali’nin oğlu ve Şiilerin üçüncü imamı Hz.Hüseyin’in Emevi halifesi I.Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü bu kısa çarpışmaya Kerbela Olayı denmektedir. Bu olay Emevilerin iktidarını sağlamlaştırmıştır. Şiiler her sene Muharrem ayının 10.günü topluca yas tutmaktadırlar. I.Yezid babasının ardından halifelik makamına geçtiğinde (680 ilkbaharı) halifelik makamının Hz.Ali’nin soyuna ait olduğuna inananlar Küfe’de ayaklandılar ve Hz. Hüseyin’i biat ederek kendisini kente çağırdılar. Bu sırada I.Yezid Şiileri ayaklanma hazırladığını haber almış ve kendisi düzeni sağlamak için asra valisi Ubeydullah’ı Kûfe’ye gönderilmiş oldu.

Küfe’deki aşiret reislerini toplayan Ubeydullah onlara halkın davranışlarından sorumlu olacaklarını söyledi. Bu sırada Hz. Hüseyin Küfelilerin kendisini coşkuyla karşılayacağını düşünerek ailesini yanına alıp Mekke’ye doğru yola çıktı. Fırat ırmağının batısında yer lan Kerbela’ya vardığında ise Küfe’nin kurucusunun oğlu olan Ömer bin Sa’d bin Ebi Vakkas komutasında bir orduyla karşılaştı. Hz. Hüseyin savaşa girdi, ailesi ve adamlarıyla birlikte başı kesilerek öldü­rüldü. Kerbela olayı tüm Sunni dünyasında büyük bir trajedi sayılmaktadır ve bu olayda ölen kişiler şehit olarak anılmaktadır.

2 Yorum
  1. 2 Kasım 2014
  2. 21 Mart 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir