Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar

Bu yazımızda manzume ve şiir arasında ne gibi farklılıkların bulunduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Manzume nedir?

Manzumeler, ölçü ve kafiye gözetilerek, nazım biçiminde yani dizeler halinde yazılan metinlerdir.

Şiir Nedir?

Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına  “şiir” denir.

Şiir ve Manzume Arasındaki Farklar:

– Manzumelerde işlenenler düz yazı ile ifade edilirken şiirlerde anlatılanlar düz yazı ile ifade edilmezler.

– Manzumeler bir olay içerir ancak şiirler bir olay içermez.

– Manzumelerde kullanılan kelimeler gerçek anlamları ile kullanılırken şiirlerde çok anlamlılık esas alınır ve daha çok semboller ile mecaz anlamlar kullanılır.

– Şiirler manzumelerin aksine mecazi ve duygusal yönden gelişmişlerdir.

– Şiirler sanatsal eserler iken manzumeler öğreticilik özelliği taşır.

– Şiirlerde bireysel düşünceler yer alırken manzumelerde böyle bir durum söz konusu değildir.

– Şiirlerde edebi sanatlara bolca yer verilirken manzumelerde söz sanatlarına yer verilmemektedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir