Atatürk’ün Müzik Alanında Yaptığı Yenilikler

Bu yazımızda Atatürk’ün müzik alanında yaptığı yeniliklerin bilgisine maddeler haline ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün müzik alanında yaptığı yenilikler:

– Tedvhid-i Tedrisat kanunun yürülüğe girmesiyle birlikte genel müzik eğitimi laik bir temele dayandırılmıştır. (1924)

– Musiki Muallim Mektebi 1924 yılında Ankara’da hizmete açılmıştır.

– Tekke ve zaviyeler kapatıldığı için tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamı ortadan kalkmıştır. (1924)

– Müzik öğrenimi için Avrupa’ya yetenekli gençler gönderilmeye başlanmıştır.

– Halk müziği ezgileri derlenmeye başlamış ve notaya alınan ezgilerin yayımına geçilmiştir. (1925)

– İstanbul’daki Darülehan konservatuvara dönüştürülmüş ve batı müziği bölümü eklenmiştir. (1926)

– Çok sesli müziğe temel olması için müzik teorisi kitapları yayımlanmaya başlanmıştır.

– Balkan Oyunları Müzik Festivali düzenlenmiştir. ( 1931)

– Halkevleri kurulmuş ve halk ile bütünleşmek üzere etkinlikler düzenlenmeye başlamıştır.

– Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu çıkarılmıştır. (1934)

– Müzik alanını da içeren Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. (1935)

– Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuş ve hizmete açılmıştır. (1936)

 

9 Yorum
  1. 26 Kasım 2014
  2. 22 Ocak 2015
  3. 14 Şubat 2015
  4. 4 Mart 2015
  5. 17 Mart 2016
  6. 4 Nisan 2016
  7. 9 Ocak 2017
  8. 9 Mayıs 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir