Baki’nin Edebi Kişiliği ve Eserleri

Bu yazımızda Baki’nin edebi kişiliği ve eserleri hakkındaki bilgiye ulaşabilirsiniz.

Baki, 1526 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1600 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Abdülbhaki’dir Kendisi yaşadığı çağın en büyük hocalarından ders almıştır. Ömrü boyunca önemli devlet görevlerinde bulunan Baki, çok istediği şeyhülislâmlık görevine bir türlü ulaşamamıştır. Vefat etmeden önce  ” Sultanüş’şuâra” yani  “Şairlerin Sultanı” diye anılmaya başlamıştır.

Baki çok sayıda kaside yazmıştır ancak kendisi her şeyden önce bir gazel şairidir. Şiirlerinde din dışı konular işler. Hayata ve dünyaya bağlı olduğunu gösteren ancak ahireti unutmayan, acı ve kederi ifade eden beyitler yazar. Baki’nin şiirlerinde hayata bağlı olmanın ve hayat sevgisinin izleri ortaya çıkar.

Aşk, yaşam zevki ve doğa şiirlerinin başlıca konularıdır. Bununla birlikte şiirlerinin arasında tasavvufi beyitlere rastlamak da mümkündür.

Eserleri:

– Dîvân (4508 beyitlik, en önemli eseri)

-Faza’ilü’l Cihad

-Fazail-i Mekke

-Hadis-i Erbain Tercümesi

-Kanuni Mersiye

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir