Destan Türünün Özelliği Nelerdir

Bu yazımızda destan türünün özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Öncelikle destanın tanımı ile başlayalım. Destanlar, milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebi eserlerdir. Destanlar sözlü edebiyat ürünleridir ve henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmıştır. Destanlar efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türü olma özelliği gösterirler. Destan sözcüğü Yunanca ‘espos’ kelimesinden gelmektedir. Destanlar uzun ve didaktik yani bilgi verici hikayelerden oluşur.

Destanların Özellikleri Nelerdir?

– Destanlar anonimdir.

– Destanlar halkın ortak belleğinin ürünüdür.

– Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtırlar.

– Genellikle manzum yani şiir şeklindedirler.

– Destanlar günümüze nesir halinde ulaşmıştır.

– Destanlar tarihi ve sosyal olaylardan doğar ve bunlarla beslenir.

– Toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olayları anlatır.

– Destanlarda kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.

– Çoğunlukla destanlarla işlenen konular yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisidir.

– Destanlarda coşkulu bir söyleyiş hakimdir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir