Polis Haftası İle İlgili Yazı

Bu yazımızda polis haftası ile ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.

İnsanlar topluluklar meydana getirir ve bir arada yaşar. İnsanların bir arada yaşamaya başladığı andan itibaren toplumun ve fertlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ihtiyacı duyulmuştur. Bu andan itibaren insanlar güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesine oldukça önem vermişlerdir. Şehir devletleri kurulduktan sonra toplumun güvenliğini sağlayacak güvenlik örgütleri kurulmaya başlanmıştır.

Polis Mesleği, güvenlik ve huzurunun temini,toplumların birleşmeleri, büyümeleri,gelişmesi ile birlikte hangi yönetim şekline sahip olursa olsunlar devletlerin önem verdikleri bir kurum haline gelmiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra ülkenin güvenliğinin ve huzurunun sağlanması ile birlikte halkın can ve mal güvenliğinin korunması İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak polis teşkilatları sağlamaya başlamıştır. Günümüzde yüce önderimiz Atatürk’ün ilkeleri ışığında polislerimiz millet olarak varlığımızın sürdürülmesi,yasa egemenliğinin ve halkın güvenliğinin sağlanması,sürdürülmesi,halkımızın canının ve malının korunması,suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi,suçluların yakalanarak adalete teslimi ve ilgili yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer görevleri özenle ve büyük bir gayretle yerine getirmektedirler.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir