Doğal Destan Nedir Özellikleri Nelerdir

Bu yazımızda doğal destanın ne olduğu bilgisine ve doğal destan özellikleri ve örneklerine ulaşabilirsiniz.

Doğal destanlar yazının bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğmuştur. Bu destanlar uzun yıllar boyunca kuşaktan kuşağa ve ağızdan ağza anlatılmaktadır. Bu süreç zarfında doğal destanlar toplumun ortak hayal gücü ile biçimlenir ve gelişir. Doğal destanların oluşumları herhangi büyük bir ozanın bu anonim malzemeyi kendi kişisel üslubuyla yeniden biçimlendirmesi ve belki de yazıya geçirmesiyle tamamlanmaktadır. Bu sayede doğal destanlar sayesinde toplumsal yaratmadan bireysel yaratmaya geçilmiş olmaktadır.

Sümerlerin Gılgamış Destanı dünyanın en eski destanı olarak bilinmektedir. Gılgamış Destanı’nın Homeros’tan 1500 yıl önce yani M.Ö 2000 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu destan yüzlerce yıl önceden, birçok halk ozanınca kentler arasında parça parça çalınmış, söylenmiş ve çoğalmıştır.

Doğal Destanlara Örnekler

 • Yunan Destanları İLYADA (Homeros), ODYSSEA (Homeros)
 • Iran Destanı ŞEHNAME (Firdevsi)
 • Fin Destanı KALEVALA (Dr. Lönrot)
 • Rus Destanı IGOR
 • Hint Destanları RAMAYANA, MAHABHARATA
 • Alman Destanı NİBELUNGEN
 • Sümer Destanı GILGAMIŞ
 • Japon Destanı ŞİNTO
 • Fransız Destanı CHANSON DE ROLAND
 • İspanyol Destanı LECİD
 • Türk Destanları OĞUZ KAĞAN, MANAS

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir