Loca Teşkilatı Nedir

Bu yazımıza lonca teşkilatının tanımına ve fonksiyonuna ulaşabilirsiniz.

Loncalar aslında bir bakıma bugünkü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ile aynıdır. Önceki dönemlerde şehirlerde yaşayan insanlar sanayicilerin ve sanatkarların üyesi olduğu mesleki teşkilatlara üye olurlardı. İşte bu teşkilatlara lonca teşkilatları adı verilmektedir. Loncaların kökeni yedinci ve sekizinci yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Eskiden loncaların iki amacı vardı. Bunlardan biri esnaf ve sanatkarlar arasında sosyal anlamda eşitlik ve dayanışmayı sağlamak ve diğeri ise lonca teşkilatının bulunduğu mesleki kuruluşların faaliyetlerini denetlemektir. Buradan da anlaşılacağı gibi loncaların hem kültürel ve sosyal hem de ekonomik yönden görevleri vardı. Osmanlı Devleti zamanında lonca teşkilatları ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sosyal alanda da faaliyetler düzenlemesi açısından oldukça önemliydi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin her köşesinde lonca teşkilatlarına rastlamak mümkündü. Bu lonca teşkilatları 1913 tarihinde kapatılmıştır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir