Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Bu yazımızda nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden başlayalım.

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler:

– İklim: Kışların ılık geçtiği ve yağışların az olduğu bölgelerde nüfus sık olur. Çöller, kutup bölgeleri ve ekvator çevresindeki bölgelerde nüfus seyrektir.

– Bitki Örtüsü: Ormanların sık olduğu alanlarda nüfus seyrektir.

– Yer Şekilleri:Dağlık ve engebeli bölgelerde nüfus seyrektir. Bunun nedeni ulaşımın ve tarımın bu alanlarda elverişsiz olmasıdır.

– Toprak Özellikleri:Verimli ve geniş topraklarda nüfus yoğundur.

– Su Kaynakları: Su kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde nüfus ve yerleşme fazladır.

– Kara ve Denizlerin Dağılışı: Karalar geniş bir alana sahip olduğu için nüfus Kuzey Yarım Küre’de yoğunlaşmıştır.

Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler:

– Sanayi

– Tarım

– Yer Altı Kaynakları

– Ulaşım

– Turizm

– Tarihi Faktörler

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir