Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

Divan Edebiyatının Özellikleri

 • Divan edebiyatı İslamiyet’in kabulünden sonra Arap yarımadasından öğrenilmiş bir edebiyattır. Yabancı kaynaklı bir edebiyat olduğu için Türklerin milli edebiyatı değildir.
 • Hecelerin kısalık ve uzunluğuna dayanan aruz ölçüsü kullanılır.
 • Nazım birimi beyittir. Ancak dörtlüklerle bentlerle yazılan nazım şekilleri de vardır.
 • Mazmun adı verilen kalıplaşmış ifadelere çokça yer verilir.
 • Anlam beyitte tamamlanır yani parça güzelliği hakimdir.
 • Genellikle aşk, şarap, kadın gibi toplumsallıktan uzak soyut konular ele alınır.
 • Kullanılan dil Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dildir.
 • Şiirlere başlık koyma geleneği yoktur. şiirler nazım şekilleriyle adlandırılır.
 • Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.
 • Gazel, kaside, mesnevi, kıta, rubai, tuyuğ, şarkı, müstezat gibi nazım şekilleri kullanılır.
 • Kafiye göz içindir anlayışı hakimdir.
 • Şiirlerin son beyitinde şairin adı geçer.
 • Genellikle tam ve zengin kafiye kullanılır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir