Ek Fiilin İki Görevi Nedir

Ek fiilin Türkçede biri isim diğeri fiillerle ilgili olmak üzere iki görevi vardır. Bu görevler şöyle açıklanabilir:

1. İsim Görevi:

Ek fiil isim görevinde isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Türkçede hiçbir isim soylu sözcük ek eylem almadan yüklem olamaz. Yüklemi isim olan cümlelerin olumsuzu “değil” veya “yok” sözcüğü ile yapılır. Bu şekilde olumsuz olan cümlelerde mutlaka ek fiil vardır.

Bugün sınıf her zamankinden sakindi. (değil-di) -di ek eylem

Sınav soruları gerçekten zormuş. (değilmiş) -miş ek eylem

O çocukta bugün bir tuhaflık vardı. (yok-tu) – tu ek eylem

Nedense çok  mutsuzum. (değil-im) -im ek eylem

2. Fiil Görevi: Ek eylem fiil görevinde basit çekimli fiillere gelerek birleşik çekimli fiil yapar. Yani bütün iki kip eki almış fiillerde ikinci kip eki ek eylemdir.

Bu konuyu şimdi daha iyi anla-mış-tı. (-tı ek eylem)

Nedense her gün ödevini unut-u-yor-muş. (-muş ek eylem)

One Response
  1. 3 Mayıs 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir