Erozyonla Mücadele Etmek İçin Hangi Önlemler Alınabilir

Erozyon çevreye büyük zarar verdiğinden erozyonla mücadele etmek için birtakım önlemler alınmalıdır. Erozyonla mücadele alınacak önlemler şu şekilde sıralanabilir:

*Bitki örtüsünün zarar görmesini yavaşlatarak ağaçlandırmanın arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

*Mera hayvancılığı yapmak yerine ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.

*Eğimli arazilerde taraçalandırma çalışmaları yapılmalıdır.

*Toprağı nadasa bırakarak nöbetleşe ekim yapılmalıdır.

*Tarıma uygun olmayan arazilerde tarım yapılmamalıdır.

*Eğimli arazilerde toprak dikine sürülmemelidir.

*Meralar ıslah edilmelidir.

*Halk bilinçlendirilerek nüfus artış hızı önlenmelidir.

*Uzun süre varlığını koruyabilecek bir bitki örtüsü oluşturulmaya çalışılmalıdır.

*Toprağa zarar veren, toprağı parçalayan alet ve makineler kullanılmamalıdır.

*Rüzgarın çok olduğu bölgelerde rüzgarın hızını azaltmaya çalışılmalıdır. Rüzgarlı bölge ağaçlandırılarak rüzgarın hızı yavaşlatılmalıdır.

*Toprak yüzeyi hiçbir zaman boş bırakılmamalıdır.

*Topraklar merdiven şeklinde sürülerek kullanılmalıdır.

*Rüzgar, su ve toprak erozyonuna karşı ihtiyaca uygun önlemler alınmaya çalışılmalıdır.

 

19 Yorum
 1. 7 Nisan 2014
  • 15 Nisan 2014
   • 3 Haziran 2014
  • 15 Nisan 2014
 2. 9 Nisan 2014
 3. 9 Nisan 2014
 4. 9 Nisan 2014
 5. 9 Nisan 2014
 6. 10 Nisan 2014
 7. 16 Nisan 2014
 8. 18 Nisan 2014
 9. 22 Nisan 2014
 10. 3 Mayıs 2014
 11. 3 Mayıs 2014
 12. 3 Mayıs 2014
 13. 7 Mayıs 2014
 14. 14 Mayıs 2014
 15. 3 Haziran 2014
 16. 4 Haziran 2014

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir