Konularına Göre Kasideler

Kasideler Divan edebiyatında övgü konusunu işleyen şiirlerdir. En az 33, en çok 99 beyitten meydana gelmektedir. Kafiye şeması aa/ba/ca7da… şeklindedir. Kasidenin en güzel beyitine beytü’l kasid, ilk beytine matla, son beytine de makta adı verilmektedir. Kasideler altı bölümden oluşur. Bununla birlite kasideler konularına göre de farklı isimler almaktadır.

Konularına Göre Kasideler

Tevhid: Allah’ın birliği, güç ve kudretini anlatan kasidelerdir.

Na’at: Peygambere övgü kasideleridir.

Münacaat: Allah’a yakarışı konu alan kasidelerdir.

Methiye: Devlet büyüklerini öven kasidelere verilen isimdir.

Hicviye: Kişileri ve devrin aksayan yönlerini eleştiren kasidelerdir. Tüyesi ile vermiştir en başarılı şairi Nef’i olarak bilinir.

Mersiye: Ölen kişilerin ardından söylenen yas kasideleridir. Türün İslamiyet Öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı sagu, Halk edebiyatındaki karşılığı ise ağıttır. Türün en başarılı örneğini Baki Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünün ardından yazmış olduğu Kanuni Mersiyesi ile vermiştir.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir