Pasif Taşıma Şekilleri Nelerdir

Bu yazımızda pasif taşıma şekillerinin neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Pasif Taşıma Nedir?

Pasif taşıma maddelerin taşınma esnasında hücrelerin herhangi bir enerji harcamaması ile oluşan taşımadır. Pasif taşıma sırasında bir madde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmektedir. İki çeşit pasif taşıma şekli vardır. Bunlardan biri difüzyon diğeri ise osmozdur.

Bir Pasif Taşıma Şekli Olarak Difüzyon

Maddeler çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama doğru hareket eder. Maddelerin yoğun olan ortamdan az yoğun ortama olan bu hareketine difüzyon denmektedir. Küçük molekülü maddeler büyük moleküllü maddelere göre daha kolay hareket etmektedir. 

Bir Pasif Taşıma Şekli Olarak Osmoz

Enerji harcanmadan seçici geçirgen bir zardan çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi olayına osmoz denir. Canlı sistemlerde çözücü maddeler sudur. Dolayısı ile osmoz kelimesi ile suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi kastedilir.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir