II. Mahmut Dönemi Islahatları Nelerdir

Bu yazımızda II.Mahmut döneminde yapılan ıslahat yani yeniliklere maddeler halinde ulaşabilirsiniz.

II. Mahmut Dönemindeki Islahatlar

İdari Alanda Yapılan Yenilikler

– Osmanlı Devleti’nde devlet ve merkezin yönetimi Divan-ı Hümayun ile sağlanıyordu. II.Mahmut döneminde Divan’ı Hümayun kaldırılmıştır. Bu örgütün yerinde ise bakanlıklar getirilmiştir.

– Dahiliye ve Hariciye olmak üzere devlet memurları iki ölüme ayrılmıştır ve bu memurlar için rütbe ve nişan sistemi getirilmiştir.

– İller merkeze katılmış ve devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.

– Ayanların varlığı Sened-i İttifak ile kabul edilmiştir.

Askeri Alanda Yapılan Yenilikler

– Nizam-ı Cedid ordusu dağılmış ve onun yerine Sekban-ı Cedid adında yeni bir ordu kurulmuştur.

– Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bu olay sonrasında padişahlar devlet üzerindeki otoritelerini sağlamlaştırdı. Bununla birlikte yeniliklere mani olan bir kurum kaldırılmış oldu.

Kültürel Alanda Yapılan Yenilikler

– Bu dönemde ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

– İlk gazete Takvim-i Vakayi çıkmıştır.

– Avrupa tarzındaki müziklere gelen yasak kalkmıştır.

– Medreselerin dışında yeni okullar açılmıştır. (Rüşdiye, Mekteb-i Ulüm-ü Erbiye)

Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler

– Bu dönemde ekonominin gelişimi için yol yapımına önem verilmiştir

– Yerli malların kullanılması teşvik edilmiştir.

– Çuha fabrikası kurulmuştur.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir