Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinin Biçimleri Nelerdir

Bu yazımızda Türk halk ve Türk sanat müziğinin biçemlerinin neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Türk Halk Müziğinin Biçimleri Nelerdir?

Ülkemizin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ile söylenen yöresel müziklere Türk halk müziği denmektedir. Türk halk müziğinin biçimleri diğer bir adıyla türleri aşağıdaki gibidir:

– Atışma, Ağıt, Azeri Havası, Barak, Bozlak, Boğaz Havası, Destan, Deyiş, Gurbet Havası, Gazel, Hoyrat, Koçaklama, Kına Havası, Koşma, Maya, Mani, Mugam, Ovşama, Türkü, Teke Zortlaması, Uzun Hava, Yayla Havası, Yol Havası, Varsağı, Zeybek Havaları

Türk Sanat Müziğinin Biçimleri Nelerdir?

Makamlı Türk müzik türüne Türk sanat müziği, bir diğer adıyla klasik Türk musikisi denmektedir. Aşağıda Türk sanat müziğinin biçemleri yani türlerine ulaşabilirsiniz.

– Dini Musiki Türleri: Cami Musikisi, Tekke Musikisi

– Din Dışı Musiki Formları: Askeri Musiki (Mehter Musikisi), Klasik Musiki ( Fasıl Musikisi), Söz Musikisi, Saz Musikisi,

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir