Kaç Türlü Harita Vardır

Bu yazımızda kaç türkü harita olduğu bilgisine ve harita çeşitlerine ulaşabilirsiniz.

Kaç Türlü Harita Vardır?

Haritaların yaşamımızdaki önemi büyüktür. Çeşitli haritalar özelliklerine göre farklı işler için kullanılır. Temel olarak iki çeşit harita vardır. Bunlardan genel haritalar diğeri ise özel haritalardır. Genel haritalar kendi içerisinde topoğrafya haritaları, fiziki haritalar, siyasi yani idari haritalar, atlas haritaları ve beşeri ve ekonomik haritalar olmak üzere beşe ayrılmaktadır. Tüm bu saydıklarımız konularına göre haritalar olmakla beraber bundan başka bir de ölçeklerine göre haritalar mevcuttur. Şimdi kısaca bu haritaların içeriklerine bir göz atalım.

Harita Çeşitleri

1) Genel Haritalar

a) Topoğrafya Haritaları: Bu haritalar büyük ölçeklidir ve yer şekilleri ile birlikte akarsu, deniz, göl ve doğal bitki örtüsü gibi unsurları gösterir.

b) Fiziki Haritalar: Yer şekillerini gösteren haritalardır.

c) Siyasi (İdari) Haritalar: Sınırları gösteren haritalardır.

d)Beşeri ve Ekonomik Haritalar: Nüfus yoğunluğu, din, dil ve ırk dağılışlarını gösteren haritalardır.

e) Atlas Haritaları: Bölge, ülke veya kıtaların genel özelliklerinin yer aldığı haritalardır.

2) Özel Haritalar: Özel amaçlarla hazırlanan haritalardır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir