Atilla Destanının Özeti

Bu yazımızda Atilla destanının kısa özetine ulaşabilirsiniz.

Atilla Destanının Özeti

Hunlar Roma’ya korku salmıştı. O dönemde Roma oldukça güçlüydü. Akdeniz’i bir iç göl haline getiren Romalılar üç kıtaya hakim olarak buralarda karakollar kurmuştu. Roma sınırları Tuna nehrinden Ren ve Fırat’a, Fırat’tan da Lut ve Sahra havzasına kadar ulaşıyordu. Ne büyük güçtü şu Roma! Lakin ne var ki Hunlar karşısında titremişti bu büyük emperyalist güç.

O dönemde bazı milletler Hunlarla ittikafa girmeyi reddetmişti. Bunun üzerine Gotlar Trakya ve İtalya’ya, Vizigotlar Güney Fransa’ya ve Vandallar ise Kuzeybatı Afrika’ya sürüldü Hunlar tarafından. Bununla birlikte Hunlar ve Cermenler aynı amaç doğrultusunda birleşmiş ve Atilla’nin amcası Ruga Kuzey Avrupa’da bir tehdit unsuru olmuştu.

Başbuğ Ruga kendi törelerini gittiği yerdeki halka benimsetmişti. Neticede Hunların giyim kuşamları olsun at ve araba koşmaları olsun Romalılardan oldukça ileri düzeydeydi. Buna örgüt yapıları da dahildi. Halk Hunların dinsel inançlarından da etkilendi. Böylece Ruga Hunları ve Cermenleri bir bayrak altına toplama görevini yerine getirmiş oldu. Ardından ise uçup gitti. Atilla’nın eli amcasının kanına bulaşmıştı artık.

7 Yorum
  1. 1 Ekim 2014
  2. 3 Ekim 2014
  3. 21 Ekim 2014
  4. 15 Kasım 2014
  5. 8 Ocak 2015
  6. 21 Ekim 2016
  7. 19 Şubat 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir