Deyimler Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda deyimler hakkında kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.

Deyimler Hakkında Kısa Bilgi

Deyimler, birkaç kelimenin bir araya gelerek gerçek anlamından uzaklaşan ve  yeni bir anlam ve ifadeyi karşılayan kalıplaşmış sözcük grubudur.  Deyimlerin en az iki kelimeden oluşması gerekmektedir.  Tek başına bir sözcük deyim olarak sayılmamaktadır.

Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için deyim içerisinde yer alan sözcüklerin yerleri değiştirilemez ya da deyim içindeki bir sözcüğün yerine aynı anlamı karşılayacak başka bir sözcük getirilemez. Eğer deyim içindeki sözcüklerin yeri değişir veya sözcüklerin yerine aynı anlamda başka sözcükler getirilirse bu söz grubu deyim olarak sayılmayacaktır.

Deyimler isim tamlaması biçiminde, sıfat tamlaması biçiminde, mastar grubu içinde ve cümle biçiminde olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

Örnek Deyimler:

Etekleri zil çalmak

İyi gün dostu olmak

Küplere binmek

Üzerine tuz biber ekmek

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir