Medrese Hakkında Bilgi

Bu yazımızda medrese hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Medreseler Hakkında Bilgi

Orta ve yüksek öğrenim yapılan eğitim kurumlarının Müslüman devletlerindeki adına medrese denmektedir. Medrese kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup ders kelimesinden kökünden türemiştir. Müderris, medreselerde görev yapan ve ders veren kişilere verilen addır. Muidler ise müderrislerin yardımcılarıdır. Bu okullarda öğrenim gören kimselere ise talebe veya danişmend adı verilmekteydi.

Türk İslam devletlerine bakıldığında bu medrese geleneğinin Karahanlılar ile başladığını görmekteyiz. Bununla birlikte Türk İslam tarihinde medreseler en önemli gelişmeyi Selçuklular döneminde göstermiştir. Bu dönemde birçok medrese açılmış ve birçok talebe eğitim görmüştür. Medreseler mimari açıdan kubbeli medreseler ve eyvanlı avlulu medreseler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Medreselerde verilen derslerden bazıları vaaz, hadis, kelam, sarf, mantık, fıkıh, ilm-i heyet ve ilm- i hesaptır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir