Türk İslam Devletlerinde Sanat

Bu yazımızda Türk İslam devletlerinde sanat ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk İslam Devletlerinde Sanat

Türk İslam devletlerine bakıldığında bu dönemde Müslüman halkın ve yöneticilerin sanata ve sanatçıya önem verdiği görüşmektedir. Türk İslam devletlerinde yöneticiler sanatı ve sanatçıyı korumuştur. Bununla birlikte eğitim ve öğretimin gelişmesine katkı sağlamaya çalışmışlardır. Buna örnek olarak Selçuklular ve Karahanlılar zamanında açılan birçok medrese ve kütüphane örnek olarak verilebilir.

Türk İslam devletlerinden Karahanlılar ve Selçuklular döneminde yaptırılan Semerkant Medresesi ve Nazimiye Medresesi bu devletlerin eğitime ve sanata verdiği önemi açık bir şekilde gösterir. Türk İslam devletleri sanat dalları açısından mimariyi ve heykelciliği, resimi, oymacılığı, hattatçılığı, kakmacılığı ve nakkaşlığı benimsemiştir. Bu devletler mimariye önem vermişler ve büyük sanat değeri taşıyan camilerin, türbelerin, kervansarayların ve medreselerin  inşalarını gerçekleştirmişlerdir.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir