Mezapotamya Uygarlıkları Hangileridir

Bu yazımızda mezapotamya uygarlıklarının neler olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Mezapotamya Uygarlıkları Hangileridir?

Tarihte mezopotamya adı verilen bölge İlkçağ zamanında Anadolu’nun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar olan ve Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan kısımdır. Bu bölgede ilkçağ zamanlarında çeşitli uygarlıklar yaşamıştır. Şimdi bu uygarlıkları maddeler haline kısaca değinelim.

Sümerler: Sümer uygarlığı M.Ö 3500 senesinde Mezapotamya’ya gelmiş ve burada yerleşik bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Sümer uygarlığı yazıyı bulan ilk uygarlık olması açısından önem taşır. Bununla birlikte tarihteki ilk yazılı kanunlar Sümerler döneminde ortaya çıkmıştır.

Asurlular: Fırat ve Dicle nehirleri çevresine yerleşmişlerdir. Asurlular çok tanrılı dine inanırlarken aynı zamanda ticaret ile uğraşmış bir uygarlıktır.

Babilliler: Babil uygarlığı Hammurabi kanunları ile ünlüdür. Bu kanunlar hükümdarları Hammurabi döneminde oluşturulmuştur.

Akadlar: Sami kökenli bu kavim ilk düzenli orduyu kurmaları ile tanınırlar.

Elamlılar: Akad uygarlığı sanat alanında oldukça gelişmiş ve ürünler vermiş bir uygarlıktır. Çok tanrılı dine inanmışlardır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir